За Радио Роса – Радио Роса

За Радио Роса

Радио Роса е единствено радио по својот формат кое повеќе од 25 години непречено емитува
100% македонска народна музика и поради тоа се вбројува во
топ 5 радиостаници во Македонија

Зошто Радио Роса?

Затоа што сме меѓу најстарите приватни радио станици во земјата
со преку 25 години непрекинато постоење
– голем временски период во кој стекнавме многу искуства,
се изборивме со многу предизвици, го рафиниравме звукот
до најдобриот можен баланс кој би го заситил секое слушателско уво.

За нашите слушатели:
Ги поставуваме музичките стандарди.
Емитуваме внимателно одбрана музика.
Правиме најдобар можен баланс на програмската шема.
Се бориме против музичкиот шунд.
Имаме постојана интеракција со нашата слушателска публика.

За нашите клиенти:
Го дефинираме квалитетот.
Ги пласираме вистинските информации навреме.
Нудиме максимална грижа за своите клиенти.
Обезбедуваме широка маса на лојална слушателска публика.
Имаме јасно дефинирана слушателска публика како таргет за нашите клиенти.

СТАТИСТИКА НА УСПЕХ:

повеќе од 584 изрекламирани компании

повеќе од 3300 снимени реклами и соопштенија

повеќе од 1.000.000 активни слушатели

повеќе од 25 години постоење